Missionsafton 1 mars med Kristina Eriksson, missionsafton 29 mars med Hans Goosen och Vox Humans

Skymningen föll över byn medan Byahuset i Hörnsjö fylldes av förväntansfulla besökare som ville vara med på EFS missionsafton. Efter välkomstorden så sjöngs psalmen Tryggare kan ingen vara. Ingvar Hörnvall läste inledningsord från första moseboken om syndafallet. Kören Vox Humana, med körledare Daniel Lundström, sjöng under kvällen sångerna Led mig Gud, Kärlekens tid, Så går min korta dag och Bliv kvar hos mig. Daniel ackompanjerade på piano. Han spelade också till de unisona sångerna. Predikan hölls av Hans Goosen och han hade som tema: Vill Jesus bota? Hans berättade både om sina egna och andras erfarenheter av hur Jesus möter människor i olika situationer och helar de från sjukdomar. Så Jesus vill bota! Han påminde också om påskens budskap och hur mänsklighetens straff var lagt på Jesus.

Inger Hörnvall bjöd på kvällens fika.

Vid den förra missionsaftonen i mars var Ingvar Hörnvall mötesledare och Kristina Eriksson predikade och sjöng. Kristina berättade om Guds vapenrustning som är till skydd och hjälp. Tankar kan lura oss och det är viktigt att komma ihåg att det är Jesus som gjort allt vad som behövs för att vi ska få vara Guds barn. Hon sjöng sångerna Jesus, å vilket härligt namn och Jag vill hellre ha Jesus än silver och guld.