Ett gemytligt småprat fyllde Byahuset i Hörnsjö när EFS inbjöd till missionsafton för en tid sedan. Mötesledare för var Helen Hörnlund och hon inledde med att läsa från psaltaren 121, Varifrån ska min hjälp komma? I bönen för gudstjänsten fanns även bön för Ukrainas folk och alla som är drabbade av kriget. Ted Örnberg sjöng sången Kärleken kommer, kärleken går. Senare under mötet sjöng han Bed för mig Jesus kär och Det ska bli fred på vår jord. Till sångerna spelade han gitarr. Kvällens predikant Ulf Gustafsson talade bland annat om kärlekens väg och hur kärleken visar sig i kärlekens handlingar. Han påminde också om hur viktigt det är att behövas och tas i anspråk. Oavsett om vi orkar mycket eller lite, så är vi älskade av honom som är kärleken själv, Jesus. Till de unisona sångerna spelade Cecilia Strömberg och kvällens fika hade Siv Örestig ordnat.