Välkommen till Hörnsjö EFS hemsida

Du kan stötta EFS arbete i Hörnsjö och EFS arbete ute i världen genom att ge en gåva bg 362-5456, swish 123 513 95 97

Byahuset ligger efter stora vägen, mitt i Hörnsjö, vid infarten till skola och dagis. Huset byggdes 1921 och ägdes av Hörnsjö EFS fram till årsskiftet 2012/2013. Huset gavs då som gåva till byns
Intresseföreningen. Församlingen hyr nu lokalerna och delar den med byns andra föreningar. Gudstjänster, barn- och ungdomsverksamheten och andra aktiviteter planeras att pågå som tidigare.

Det händer en hel del under ett år. Klicka på ordet kalender så ser du vad som är på gång just nu!

Längst fram i Byahuset finns koret med altaret.

Ovanför koret finns texten: Se Guds lamm som borttager väldens synd

En av de större evenemangen är Valborgsfirandet.

En gång på hösten och en gång på våren inbjuds bybor och andra till paltmiddag på EFS. Det behövs stora grytor för att rymma de 250 - 300 paltar som behövs.

Ett annat årligen återkommande evenemang är grötfesten. Umeå manskör är en av de körer som genom åren sjungit in julen med många av de välkända sånger och psalmer som förmedlar julens budskap.

ekumeniskt sommarmöte

Kvällen var ljum och sommardofterna ljuvliga när årets sista ekumeniska sommarmöte hölls i Hörnsjö. Helen Hörnlund var mötesledare och hon läste som inledning en berättelse om hur viktigt det är med tystnad och vila, vilket också var viktigt för Jesus. Pelle Nyström från Umeå predikade om Gud, vår Far. Bibeln visar på hur mycket Gud älskar människan under livets alla omständigheter. Gud är storpappa för alla och engagerad i våra liv. Pelle berättade vidare om hur bönen till Gud får vara enkel och kortfattad, inga krångliga ord och formuleringar behövs. Ingen människa blir heller så stor och vuxen att inte Gud behövs. Pelle berättade även om sina egna erfarenheter som kristen och om bönesvar han fått under livet.
Marquriteu Erixon från Härnösand sjöng sånger som handlade just om Gud som vår far och vän. Hon ackompanjerades av Cecilia Strömberg på piano. Cecilia spelade också till de unisona sångerna. Efter gudstjänsten bjöds det på fika och det gavs tillfälle för besökarna som kom från både när och fjärran att umgås och prata medan skymningen sakta föll över byn.

Månadens bibelord

Från solens uppgång
ända till dess nedgång
skall Herrens namn
bli prisat.

 

Psaltaren 113:3

 

 

 

 

 

 

Klicka på ordet kalender så ser du vad som är på gång!