Lite kort om församlingen

Hörnsjö EFS bildades 1903 och bönhuset byggdes 1921.
 
Varannan tisdag under vinterhalvåret inbjuds det till missionsafton och några gånger varje termin vankas det middag med sång och musik. Det inbjuds också till några Allkristna kvällsgudstjänter några söndagskvällar under året.
Vi samarmbetar med Missionskyrkan i Hörnsjö och har sommarmöten tillsammans, bön varje måndagskväll, barn- och ungdomsarbetet och andra möten under året.

Inger Hörnvall

Ordförande
telefon: 070-640 77 78

Helen Hörnlund

sekreterare, webansvarig
telefon: 0930-710 12, 070-336 30 19
helen.hornlund@nordmaling.com