Missionsafton i förkylningstider 24/9 2019

Hösten för ofta med sig förkylningar och så även detta år när EFS i Hörnsjö inbjöd till missionsafton. Men när det finns en plan B så går det bra i alla fall.

Ingvar Hörnvall var kvällens mötesledare och inledde gudstjänsten med att hälsa alla välkomna. Ted Örnberg höll en predikan som handlade om enheten i Kristus. Ted berättade om orden från Nya Testamentet som visar på att utan tro kan ingen finna nåd hos Gud, men Gud har gjort det möjligt för alla människor att ta emot livet från korset och det sker genom tron på Jesus. Därför säger Jesus att vi ska stanna upp hos honom så han får visa oss ett sätt att leva där vi får finna trygghet och mening, frihet och frälsning. Jesus lovar också att vara med i varje steg av vår vardag. Ted hade även sin gitarr med sig och sjöng sångerna Jesus kär gå ej förbi mig, Herre kär tag min hand och Flyttfåglarna. Kvällens inbjudare var Inger Hörnvall.