Missionsafton med Ulf Gustafsson och Ted Örnberg 14 januari 2020 och som inbjudare Siv Örestig

På isiga vägar kom besökarna till Hörnsjö EFS första missionsafton för våren. När psalmen Jag har ofta frågor Herre, klingat ut sjöng Ted Örnberg sången Det enda som bär. Han sjöng även Gud i dina händer, Vilken vän vi har i Jesus och Löftena kunna ej svika. Kvällens predikant var Ulf Gustafsson. Han predikade om en tro som bär och tron på något som är tillräckligt starkt för att bära mig som människa. Han berättade vidare om lärjungarna och Jesus som var deras enda hopp och om Gud som omsluter oss på alla sidor. Mötesledare var Helen Hörnlund och till de unisona sångerna spelade Cecilia Strömberg. Kvällens fika bjöd Siv Örestig på. Kvällen var ett gemensamt arrangemang mellan Hörnsjö EFS och studieförbundet Sensus.