Missionsafton 10 september 2019

Rönnarna var fyllda av vackert röda bär när EFS i Hörnsjö inbjöd till höstens första missionsafton. En av Sveriges mest älskade psalm, Blott en dag ett ögonblick i sänder, fick inleda gudstjänsten och den var önskad av kvällens inbjudare Marianne Hörnlund. Helen Hörnlund var kvällens mötesledare och hon hälsade alla välkomna, läste några stycken från bibeln och berättade vad som är planerat under hösten. Kristina Eriksson från Balfors, Bjurholm delade tankar i både ord och ton. Hon började med att sjunga Bara den som vandrar nära marken, en sång som visar på hur barn har ett annat perspektiv än vuxna. Hon berättade vidare hur lätt det är som människa att tro sig veta allt om sina medmänniskor och vad de tycker och tror. Men vi vet inte hela sanningen om oss själva och andra, det är det bara Gud som gör. Kristina påminde också om hur vi får ta emot kärleken från Jesus och släppa det som tynger oss, för han bär våra bördor. Efter ännu några sånger, gemensam psalmsång och bön avslutades kvällen med smörgåsfika och samtal kring borden.