Ekumeniskt sommarmöte med Pelle Nystrom 15 augusti 2020

Så var den åter på plats utanför Byahuset i Hörnsjö, trottoarprataren som under flera månader stått inomhus då det inte funnits något att annonsera om. Men nu fanns det äntligen möjlighet att inbjuda till ekumeniskt sommarmöte och ett uppdrag att berätta om dag och tid för denna.

Besökarna kom både från byn och grannbyar, glatt hejande på varandra. Helen Hörnlund läste från Markusevangeliet om Jesus och barnen, då han tog de i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Helen sjöng en sång om att Gud vill använda oss som den vi är och med de gåvor vi har.

Pelle Nyström från Umeå var kvällens talare och han berättade om nådegåvorna och de naturliga gåvorna som vi har fått från Gud. När de får verka tillsammans får vi en intressant kombination. Han berättade vidare om Guds helige ande som verkar i oss människor, vilket är något helt naturligt.

Cecilia Strömberg var kvällens mötesledare, spelade till de unisona psalmerna och sjöng till gitarr sånger som handlade om att hjälpa någon medmänniska, ge av vårt överflöd och låta Guds vilja ske i våra liv. Kvällen avslutades med gemensamt fika för den som ville, denna gång serverat i fikapåsar. Den pågående pandemin gjorde samlingen annorlunda, lite mer distanserad, men samtidigt väldigt efterlängtad och stärkande för själen.