Ekumeniskt sommarmöte 12 juni 2019

Gräsmattan utanför Byahuset var nyklippt och i dikena hade midsommarblomstren börjat blomma när årets första ekumeniska sommarmöte hölls i Hörnsjö. Cecilia Strömberg hälsade välkommen och läste sedan en dikt av Atle Burman om hur vår Herre klär sommaren i dess vackra skrud. Från Jeremia läste hon om hur Gud med evig kärlek älskar oss människor.

Cecilia sjöng tillsammans med Helen Hörnlund och sångerna handlade om sommaren, skapelsen, Guds Ande och att följa Jesus.

Predikan hölls av Torbjörn Arvidsson från Umeå. Åhörarna fick följa med Barnabas på en spännande resa genom Apostlagärningarna. Barnabas var bra på att lyssna, han var en herde och uppmuntrare. Han skickades bland annat ut tillsammans med Paulus som världens första missionär. Torbjörn lyfte fram hur viktigt det är även idag att vi uppmuntrar varandra.

Kvällen avslutades med Guds välsignelse och samvaro kring fikaborden.