Ekumeniskt bibelstudium 4 februari 2020

På isiga vägar gick färden mot Missionskyrkan i Hörnsjö där det hölls ett ekumeniskt bibelstudium. Borden ställdes ihop och vällästa biblar fann sin plats på bordet. Elisabet Jonsson, präst i Nordmalings församling, ledde kvällens inblick i Apostlagärningarna och en dramatisk resa som aposteln Paulus gjorde. Många likheter finns i dåtidens behov och vad vi söker i den tid som nu är. Försoning, att kasta lasten över bord och inte låta det förflutna påverka oss nu. Upplysning, att söka och visa på Guds ljus och när vi söker Jesus kommer vi också närmare varandra. Elisabet berättar vidare om Hoppet, att vara vid gott mod och att vi behöver komma tillbaka in mot centrum, mot Jesus. Förtröstan, att inte vara rädd utan bara tro. Styrka, att bryta bröd för resan och repa mod. Gemensamma psalmer sjöngs och kvällen avslutades med en kvällssmörgås innan det var dags för var och en att gå hem till sitt.