Ekumeniskt sommarmöte 10 augusti 2019

Kvällen var ljum och sommardofterna ljuvliga när årets sista ekumeniska sommarmöte hölls i Hörnsjö. Helen Hörnlund var mötesledare och hon läste som inledning en berättelse om hur viktigt det är med tystnad och vila, vilket också var viktigt för Jesus. Pelle Nyström från Umeå predikade om Gud, vår Far. Bibeln visar på hur mycket Gud älskar människan under livets alla omständigheter. Gud är storpappa för alla och engagerad i våra liv. Pelle berättade vidare om hur bönen till Gud får vara enkel och kortfattad, inga krångliga ord och formuleringar behövs. Ingen människa blir heller så stor och vuxen att inte Gud behövs. Pelle berättade även om sina egna erfarenheter som kristen och om bönesvar han fått under livet.
Marquriteu Erixon från Härnösand sjöng sånger som handlade just om Gud som vår far och vän. Hon ackompanjerades av Cecilia Strömberg på piano. Cecilia spelade också till de unisona sångerna. Efter gudstjänsten bjöds det på fika och det gavs tillfälle för besökarna som kom från både när och fjärran att umgås och prata medan skymningen sakta föll över byn.