Allkristen kvällsgudstjänst med Ingvar Hörnvall 27 september 2020

För en tid sedan inbjöd EFS i Hörnsjö till en allkristen kvällsgudstjänst med Ingvar Hörnvall. Han började med att sjunga en sång om förlåtelsen som klipper hatets band och sen en annan sång som handlade om regnbågen, Guds löfte till människan om att inte jorden ska täckas helt av vatten igen som det gjorde på Noas tid.

Ingvar berättade hur han funderat på vad han skulle tala om den här kvällen och dom ord som kom upp i hans huvud var: Vår tid är nu. Gud har en tanke med den här tiden där vi lever och rör oss. Det finns ett band mellan oss människor, både positiva och negativa. Band kan ibland hindra oss att leva i den tid som är nu, då vi är bundna till tidigare generationers sätt att leva och verka.
Vi får lyfta blicken och tänka, vad vill Gud göra i Hörnsjö och i den här delen av kommunen? Gud vill beröra de här bygderna och då måste vi vara öppna för vad Gud vill. Vi får släppa taget om det som har varit och gå in i det som är Guds nu.