Allkristen kvällsgudstjänst med Mikael coh AnnKi Örnberg 1 mars 2020

Söndagsmiddagen hade lagt sig till ro i magen och det blev dags för själen att få sitt då det inbjöds till Allkristen kvällsgudstjänst på Byahuset i Hörnsjö. Mikael Örnberg och hans fru AnnKi medverkade med sång och andakt. De sjöng bland annat sången Mitt hjärtas sång tonar i mitt inre, Nu ser jag himlen och Vi vet ej dagen när han kommer. Mikael delade med sig av tankar om himlen som är vårt hemland och målet för vår vandring här på jorden. För den som har Gud till far är himlen naturlig. Mikael berättar vidare hur vi alla är syndare, frälsta av nåd och just därför är vi välkomna till himlen.